Kontekst og danseteori 1

I dette emnet vil vi gå litt inn i ulike aspekter ved danseteorien- både historiske hendelser, personer og tidslinjer og opp til elementer fra samtidens dansekunstnere. Kontekst henspeiler til hvilken relevans dansekunsten som uttrykk hadde i sin samtid, hvilke samfunns-tilstander som eksisterte i utviklingens ulike faser, og vi skal gjennom teori, refleksjon og diskusjon utvikle både et forståelsesgrunnlag for å se og skape dansekunst, men også utvikle et språk for å snakke og skrive om dansekunst- på tvers av sjangre, stiler og perioder.